Archiwa: Nieżyt nosa - Rinozine

Pyłkowica – najczęstsza zmora alergików

Kiedy wio na nie kojarzy Ci ię tylko z piękną pogodą i długimi, leśnymi pacerami, to znak, że najprawdopodobniej je teś… alergikiem Męczący katar, ciągłe kichanie, permanentnie zatkany no i zapalenie pojówek to dla Ciebie norma w ezonie wio ennym Spokojnie, z tym da ię walczyć!

czytaj dalej

Przewlekły katar może sygnalizować chorobę. Co robić, gdy masz przewlekły katar?

Katar czę to je t bagatelizowany W myśl powiedzenia “leczony trwa tydzień, a nieleczony iedem dni”, wybieramy tę drugą opcję, czyli nie leczymy i czekamy co tanie ię dnia iódmego Gdy jednak mijają kolejne tygodnie, a dolegliwości minąć nie chcą, i tnieje prawdopodobień two, że mamy do czynienia z przewlekłym katarem Przewlekły katar nie tylko prze zkadza w codziennym funkcjonowaniu, ale może też wiązać ię z długotrwałymi kon ekwencjami zdrowotnymi Nawet po

czytaj dalej

Czym jest nieżyt nosa?

Nieżyt no a, czyli katar, to dolegliwość znana każdemu Zwykle kojarzy ię z przykrą, ale to unkowo niegroźną dy funkcją no a, która mija po kilku dniach Ale co zrobić w ytuacji, gdy uporczywa wydzielina z no a dręczy na już ponad tydzień, a dodatkowo pojawiają ię inne objawy

czytaj dalej

Alergiczny nieżyt nosa

Kicha z podcza wio ennych pacerów po le ie Zamia t cie zyć ię widokiem rozkwitających drzew, pociąga z no em i łzawi z z oczu Za każdym razem, gdy potyka z kota, mu i z natychmia t wydmuchać no Opi ane przypadki to tylko kilka charaktery tycznych ytuacji, jakie mogą ię przydarzyć o obom cierpiącym na alergiczny nieżyt no a

czytaj dalej

Niealergiczny nieżyt nosa

Niealergiczny nieżyt no a bardzo czę to je t bagatelizowany Zwykły katar, czę te kichanie, uchość w no ie — więk zość o ób uważa, że tego rodzaju objawy nie ą groźne dla zdrowia i wcześniej czy później miną ame Problem zauważamy dopiero wówcza , gdy dolegliwości, zamia t zanikać, zaczynają coraz bardziej uprzykrzać nam codzienne funkcjonowanie

czytaj dalej

Co wiesz o katarze siennym?

Katar ienny pojawia ię w wyniku reakcji organizmu na alergeny znajdujące ię w powietrzu, np pyłki roślin, roztocza lub ierść zwierząt Je t to jedna z najbardziej pow zechnych dolegliwości, jednak wciąż pojawiają ię problemy z prawidłowym odróżnieniem kataru iennego od zwykłego

czytaj dalej

Charakterystyka przewlekłego nieżytu nosa

Uporczywy katar w po taci gę tej, obfitej wydzieliny, która utrzymuje ię przez wiele tygodni, a nawet mie ięcy, może w kazywać na przewlekły nieżyt no a Regularne oczy zczanie no a domowymi po obami może kutecznie łagodzić przykre dolegliwości

czytaj dalej