Archiwum Blog - Rinozine

Katar – diagnoza na podstawie wydzieliny!

Katar to to unkowo czę to dolegliwość Pojawia ię przy okazji min przeziębienia, reakcji alergicznych, a nawet pod wpływem zanieczy zczonego powietrza czy zbyt inten ywnych zapachów W trafnym zidentyfikowaniu przyczyny kataru może pomóc nam właściwe określenie pecyfiki wydzieliny

czytaj dalej

Poznaj 8 najczęstszych wyzwalaczy alergii

Kicha z, z no a cieknie ci wodni ta wydzielina, wciąż towarzy zy ci uczucie zatkanego, podrażnionego no a i pieczenie pojówek, a w oczach bez powodu pojawiają ię łzy Już wie z, że to może być alergia Teraz mu i z poznać alergen, który wywołuje u ciebie nieprzyjemne objawy Przed tawiamy 8 najczę t zych wyzwalaczy alergii

czytaj dalej

Czy wiesz skąd bierze się zatokowy ból głowy?

Ból głowy to w więk zości przypadków nieodłączny „towarzy z” zapalenia zatok Stanowi jeden z pod tawowych objawów tej nieprzyjemnej dolegliwości Dowiedz ię, kąd bierze ię zatokowy ból głowy i czy można go kutecznie uniknąć

czytaj dalej

Jak prawidłowo stosować preparaty donosowe?

O kuteczności preparatów dono owych decyduje nie tylko ich kład, lecz i technika podawania ub tancji do wnętrza no a Nieprawidłowe to owanie środków do no a może nie tylko ograniczyć kuteczność preparatu, ale nawet prowadzić do mechanicznych urazów śluzówki

czytaj dalej

Stosowanie roztworów wody morskiej w schorzeniach nosa

Woda mor ka to kuteczny po ób na katar zwykły i alergiczny, zapalenie błony śluzowej no a i zatok oraz inne dolegliwości obejmujące jamę no ową Roztwory wody mor kiej ą bezpieczne zarówno dla doro łych, jak i dzieci Sprawdzają ię do konale do codziennej higieny no a

czytaj dalej

Obrzęk błony śluzowej nosa

Katar, kichanie i dokuczliwe uczucie „zatkanego no a” - to główne objawy obrzęku błony śluzowej no a Dolegliwość bywa bardzo nieprzyjemna i uporczywa W tandardowej formie nie je t groźna dla zdrowia i można ją kutecznie wyleczyć odpowiednimi lekami lub łagodzić objawy domowymi po obami Jednak nieleczony obrzęk błony śluzowej no a, grozi wy tąpieniem poważniej zych powikłań

czytaj dalej